Privacy verklaring - 1 januari 2021

OnzeAuto B.V., kortweg OnzeAuto, stimuleert en ondersteunt het delen van elektrische auto’s. In het kader van onze dienstverlening, in samenwerking met andere organisaties en bedrijven, verzamelen en gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In deze verklaring geven wij aan om welke gegevens het gaat, en met welk doel wij de gegevens verzamelen en verwerken.

Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Afhankelijk van gekozen diensten en functionaliteiten, maakt OnzeAuto gebruik van één of meerdere van onderstaande persoonsgegevens :

 1. Volledige naam
 2. Adresgegevens: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
 3. Mobiel telefoonnummer
 4. e-Mailadres
 5. IBAN rekeningnummer
 6. Nummer identiteitsbewijs
 7. Geboortedatum
 8. Kenteken en overige bestelgegevens van de deelauto
 9. Bedrijfsgegevens: naam, adresgegevens, KvK nummer, contactpersoon en telefoonnummer
 10. Gebruikersnaam en inloggegevens
 11. Informatie over het verwachte gebruik van een deelauto, gemiddeld per week
 12. Technische gegevens, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag
 13. Gegevens over locatie en gebruik van de deelauto.

DOELEINDEN
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor éénof meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk van gekozen diensten offunctionaliteiten :

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij geven de verstrekte persoonsgegevens door aan derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de levering van de bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor het aanbieden en uitvoeren van de leaseovereenkomst, het aanbieden, plaatsen en onderhouden van laadinfrastructuur, het ondersteunen bij het delen van de auto, en de afhandeling van betalingen. Elke partij is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens die zij ontvangt en beheert in het kader van de dienstverlening.

In het geval dat de leasemaatschappij genoodzaakt is een auto bij een gebruiker terug te halen, zal OnzeAuto de (contact)gegevens van de gebruiker met de leasemaatschappij delen.  

De deel-app, die OnzeAuto aanbiedt, kan via de appstore van derde partijen gedownload worden. OnzeAuto heeft geen invloed op welke persoonsgegeven de aanbieder hiervan verwerkt, en waarvoor. OnzeAuto raadt aan de relevante privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder te lezen.

Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met behulp van de deel-app, worden locatiegegevens via GPS verzameld. Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd op het moment van downloaden van de deelapp. Deze gegevens kunnen tevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de door ons gebruikte navigatie-kaartensoftware, zoals Google Maps, en de gegevens kunnen daarmee ook gebruikt worden door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. OnzeAuto heeft hier geen invloed op. OnzeAuto raadt aan de relevante privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders te lezen.

Verder zullen wij verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met behulp van de deel-app, worden locatiegegevens via GPS verzameld. Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd op het moment van downloaden van de deelapp. Deze gegevens kunnen tevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de door ons gebruikte navigatie-kaartensoftware, zoals Google Maps, en de gegevens kunnen daarmee ook gebruikt worden door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. OnzeAuto heeft hier geen invloed op. OnzeAuto raadt aan de relevante privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders te lezen.

Verder zullen wij verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

PROFILERING EN COOKIES

Wij kunnen persoonsgegevens uit verschillende contactmomenten en vanuit verschillende bronnen met elkaar combineren om communicatie toe te snijden op een specifieke situatie van de gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op de digitale nieuwsbrief of toekomstige functionaliteiten. Zo wordt er voorkomen dat gebruikers content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor de gebruiker minder interessant zijn. Bij het verzamelen en combineren van gegevens maken we gebruik van cookies.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Gebruikers kunnen via ons mailadres support@onzeauto.com contact met ons opnemen om de persoonsgegevens in te zien. Gebruikers kunnen dan ook aangeven welke gegevens zij graag verwijderd willen hebben. Om misbruik te voorkomen zullen we bij een verzoek tot inzage of wijziging van persoonsgegevens altijd om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij graag verder als er vragen of klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kan contact met ons worden opgenomen via support@onzeauto.com. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om op grond van de privacywetgeving een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

DEZE (VERNIEUWDE) PRIVACYVERKLARING IS IN WERKING GETREDEN OP 1 JANUARI 2021.

Contact

Ben je al autodeler en heb je ergens hulp bij nodig? Stuur dan een mail naar support@onzeauto.com.

Jouw gegevens en vraag: