Altijd dichtbij

Elektrisch en duurzaam

Bespaar kosten

Wij helpen bedrijven hun wagenpark te delen.
Zakelijke oplossing

Deel je wagenpark

Als werkgever word je geconfronteerd met grote veranderingen in de mobiliteit. Er wordt meer thuis gewerkt en mobiliteit vraagt om veel meer flexibiliteit. En natuurlijk wil je ook nog migreren naar een duurzaam elektrisch wagenpark.

Vanuit dit perspectief voldoet het traditionele leasecontract eigenlijk niet meer. Daarnaast zijn werknemers de bijtelling van hun leaseauto ook liever kwijt dan rijk.

OnzeAuto biedt verschillende oplossingen. We bieden maatwerk om in een aantal stappen te migreren naar een flexibel, duurzaam en deelbaar wagenpark. Tegen minder kosten voor zowel werknemer als werkgever.

Wist je dat ...  
we tegenwoordig 50% minder op kantoor werken (bron McKinsey)?
Neem contact op
Wij helpen gemeenten duurzame mobiliteit op de kaart te zetten.
Zakelijke oplossing

Deel als gemeente mee

Gemeenten in Nederland dragen elektrisch autodelen vrijwel zonder uitzondering een warm hart toe. Het verlaagt de parkeerdruk, heeft een sociaal karakter en is goed voor het milieu en portemonnee.

OnzeAuto helpt gemeenten om duurzame mobiliteit op de kaart te zetten. Door een actieve deelname van eigen medewerkers vervult de gemeente een rol als aanjager van autodelen. Zonder dat de mobiliteitskosten van de gemeente stijgen. En zoals we weten: goed voorbeeld doet volgen.

Wist je dat ...
 je als gemeente zonder extra kosten gewoon kunt meedoen met autodelen?
Neem contact op
Wij helpen vastgoed met schaalbare deeloplossingen
Zakelijke oplossing

Deelmobiliteit voor vastgoed

We staan in de ontwikkeling van onze steden en dorpen voor de uitdaging méér ruimte te creëren. Ruimte om te leven. Stiller, groener en duurzamer.

OnzeAuto biedt een oplossing voor autodelen in besloten kring in een appartementencomplex, buurt of wijk. Waarbij de gebruikers de auto’s beschouwen en behandelen als hún auto’s.

Zo helpen we vastgoedontwikkelaars, verhuurders en beheerders met doordachte en schaalbare deeloplossingen. We denken en doen mee, vanaf de vroegste planfase.

Wist je dat ...  
je met deelmobiliteit parkeernormen van wel 0.3 kunt halen?
Neem contact op
Wij helpen coöperaties om auto'ste delen
Zakelijke oplossing

Deel als coöperatie

OnzeAuto helpt je graag om elektrische auto’s te delen met je eigen coöperatie. Misschien heb je al een energiecoöperatie, vanwaaruit je wilt starten. En anders kan Deel je wellicht helpen om een coöperatie op te richten.

Mocht je als coöperatie nog niet meteen auto’s kunnen leasen of kopen, dan plaatsen wij met alle plezier voorlopig de auto’s. De lease van deze auto’s kun je dan desgewenst later van ons overnemen.

En wil je eerst aankijken of het delen wel werkt? Dat kan ook. Dan start OnzeAuto gewoon de exploitatie, om de auto’s over te dragen aan de coöperatie zodra die opgericht is.

Wist je dat ...
we jouw coöperatie kunnen helpen bij het starten van je eigen deelinitiatief?
Neem contact op
×

Contact