Reserveren
Support > Reserveren > Anders

Mogen er huisdieren mee in de auto?

Huisdieren zijn toegestaan in de deelauto's, mits de rest van de buurt hier geen hinder van ondervindt. Bij de start van een nieuw deelinitiatief kun je hier als buurt afspraken over maken. Soms wordt er bijvoorbeeld 1 auto beschikbaar gesteld waarin dieren mee mogen en blijven de andere auto's haren vrij. Of er wordt een deken aangeschaft waar de dieren op moeten zitten.

Contact

Ben je al autodeler en heb je ergens hulp bij nodig? Stuur dan een mail naar support@onzeauto.com.

Jouw gegevens en vraag: