Deelauto oplossingen voor vastgoed

OnzeAuto werkt samen met vastgoedontwikkelaars, woningbouwcorporaties, verhuurders of VVE's voor het creëren van unieke deelmobiliteit oplossingen.

Een nieuwe autodeler stopt de laadkabel in het laadpunt van een deelauto.
Een groepje inwoners van een appartementencomplex bewonderen hun nieuwe elektrische deelauto
Twee buren bewonderen hun nieuwe elektrische deelauto

Bij deze partners wordt wonen en mobiliteit al gecombineerd

Timpaan logoBuurblok logoBPD logoHeijmans logoSyntus logoALTA SV logoVosplan logoTenzin logoSMT logoVan Wanrooij Vastgoed logoDura Vermeer logo

Vastgoed en Deelmobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze leefomgeving vraagt om oplossingen met minder (geparkeerde) auto’s.

In bestaande wijken, buurten, bedrijfsverzamelgebouwen en appartementencomplexen staan simpelweg te veel (fossiele) auto’s en in een nieuwe leefomgeving wordt autoluw gebouwd met lagere parkeernormen. In (binnen)stedelijke omgeving, maar ook in buitenwijken en dorpen.

OnzeAuto biedt deelmobiliteit in besloten kring, waar particuliere en zakelijke deelnemers elkaar kennen of leren kennen.

A

Oplossing voor bestaande bebouwde omgeving

We werken vraaggestuurd met interessepeilingen en campagnes om aan te sluiten bij de behoefte van bestaande bewoners. Deze aanpak staat uitgebreid beschreven in ons handboek 'van idee tot deelauto’s in de buurt'. We werken daarbij graag samen met een buurtinitiatief, met verhuurders, woningbouwcorporaties en/of VvE’s.

Contact opnemen
Een ouder vastgoed project
B

Oplossing voor nieuwbouw projecten

1) Planfase

In de planfase bieden wij een mobiliteitsgarantie om een verlaagde parkeernorm met deelmobiliteit te compenseren. Deze mobiliteitsgarantie kan onderdeel uitmaken van de vergunningsaanvraag. We denken graag mee om Mobiliteit en Wonen of Werken vanaf de start met elkaar te verbinden.

2) Bouwfase

In de Bouwfase ondersteunen we bij het vormgeven van de mobiliteitsoplossing. Denk daarbij aan de laadinfrastructuur, de parkeerlocaties en de communicatie bij de verkoop en de introductie van nieuwe bewoners.

3) Opleveringsfase

In de Opleveringsfase laten we de nieuwe bewoners kennismaken met onze oplossing en kunnen ze zich inschrijven voor het gebruik van de deelauto’s. Er is veel aandacht voor communicatie en community building. Zo wordt er wordt een groep gecreëerd, die met elkaar de voertuigen wil delen.

Contact opnemen
Een nieuw vastgoed project aan de kust

Wat maakt OnzeAuto als aanbieder van deelmobiliteit zo bijzonder?

We zijn partner van planning tot en met exploitatie
We geloven in een geïntegreerde woon, werk en mobiliteitsoplossing
We richten ons op de community van bewoners en bieden een lokale oplossing
We ontzorgen in de exploitatie en combineren dat met lokaal eigenaarschap van autodelers
Interessant prijsmodel met een keuze in vaste en variabele tarieven

De voordelen van autodelen voor bewoners

Besparen op je autokosten

Comfortabele elektrische auto's

De deelauto zowel zakelijk als privé gebruiken

Bestuurders zijn goed verzekerd

Ook met de deelauto op vakantie

Twee autodelers stappen in een grijze deelauto

Benieuwd wat OnzeAuto kan doen voor jouw woonconcept?

We denken graag mee! Samen creëren we de beste deelauto oplossing voor jouw (toekomstige) bewoners.

Een groep buren vieren op straat dat ze nu samen een elektrische auto gaan delen met elkaar.
Een groepje buren staan naast een nieuwe deelauto. Vanaf nu kunnen zij deze samen delen.

Contact

Jouw gegevens en project: